Fonden har til formål at støtte kunst, videnskab og andre almennyttige formål.

Det er en af dansk erhvervslivs succesrige iværksættere, der står bag Ernst B. Sund Fonden.

Fondens stifter, ingeniør Ernst B. Sund, blev født på Jegindø i Limfjorden i 1922. Opvæksten var præget af nøjsomhed og flid, egenskaber, der blev ledetråden gennem hele Ernst B. Sunds liv.

Han blev uddannet som ingeniør ved Odense Teknikum, og efter ansættelse i Grønlandsdepartementet grundlagde han i 1955 Hadsten Hjulfabrik, der under hans visionære ledelse voksede til en verdenssucces. Fabrikken blev afhændet i midten af 90’erne.

Ernst B. Sund døde i 2002, og det er frugten af dette lange og dygtige arbejdsliv, der nu kommer bl.a. uddannelsen, kunsten og kulturen til gode.

Ernst B. Sund Fonden har siden de første uddelinger i 2000 støttet særlige talenter, der er med til at højne det kunstneriske og kulturelle niveau i Danmark.

Desuden uddeler fonden et større kulturlegat, som ikke kan søges.

Ansøgninger til fonden sker uden ansøgningsskema, og må gerne fremsendes på email. Der er ingen fast ansøgningsfrist. Fonden begrunder ikke afslag og afgørelser om ansøgninger.

Ansøgninger modtages meget gerne pr. mail.

Fonden yder ikke støtte til enkeltstående ansøgninger vedrørende studieophold eller studierejser.

Seneste kulturprismodtagere:

Kulturprisen 2018
Tegneren Jens Hage

Kulturprisen 2013
Filmproducent Ole Christian Madsen

Kulturprisen 2012
Forfatter Hans Edvard Nørregård-Nielsen
Fotograf Kirsten Klein

Kulturprisen 2007
Musiker og komponist Steffen Brandt

Kulturprisen 2003
Mag. Art Bente Scavenius

Kulturprisen 2002
Forfatter Jørgen Leth

Kulturprisen 2001
Balletkritiker Erik Aschengreen